A a a+
Tollvesenets vedtak:

Vedtak fattet av kontor for verdivurdering av kjøretøy

Oppdatert: 01.09.2014

Her er lister over vedtak om brukt- og nypriser og forholdstallet for bruksfradraget. De kan gi et veiledende utgangspunkt for et tilsvarende kjøretøy.


Prisene du finner i dokumentet er fastsatt på et skjønnsmessig grunnlag.

Vedtak fra kontor for verdivurdering av kjøretøy - 2013 og nyere 1,3 MB 

Historiske vedtak - 2007 - 2012.pdf1,8 MB 

Kontor for verdivurdering av kjøretøy (særskilt enhet) fastsetter prisene og forholdstallet når dette ikke kan avgjøres i den enkelte tollregion.