A a a+
Tollvesenets vedtak:

Vedtak fattet av kontor for verdivurdering av kjøretøy

Oppdatert: 11.06.2014

Her er lister over vedtak om brukt- og nypriser og forholdstallet for bruksfradraget. De kan gi et veiledende utgangspunkt for et tilsvarende kjøretøy.


 Prisene du finner i dokumentet er fastsatt på et skjønnsmessig grunnlag.
 
 
 
Kontor for verdivurdering av kjøretøy (særskilt enhet) fastsetter prisene og forholdstallet når dette ikke kan avgjøres i den enkelte tollregion.