A a a+
Nedetid:

Driftsavbrudd på TVINN og TET/NCTS

Oppdatert: 25.07.2014

Det er ikke planlagt nedetid for TVINN og NCTS i uke 30-32.


 


 

Bli varslet om nedetid på e-post

Du kan få et varsel på e-post om planlagte driftsavbrudd på TVINN eller TET/NCTS.
 
Registrer deg som abonnent for e-postvarsling ved å huke av for:
TVINN - Tollvesenets informasjonssysstem med næringslivet
og/ eller 
TET/NCTS - Tollvesenets elektroniske transitteringssystem