A a a+
Kort om tema:

Elektronisk innrapportering av særavgifter

Oppdatert: 08.05.2013
Alle særavgiftspliktige kan innrapportere elektronisk til Tollvesenet gjennom løsningen ELSÆR.

ELSÆR dekker papirskjemaet Avgiftsoppgave - særavgifter (RD-0007), unntatt ved søknad om refusjon. Innlogging skjer via Altinn, som sikrer autentisering og autorisasjon av virksomhetene. Alle virksomheter som er registrert hos Tollvesenet som særavgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen. Du trenger ingen særskilt programvare eller utstyr.
 
Løsningen gir virksomhetene en elektronisk oversikt over sine lagrede og innsendte oppgaver.
 
Det er også mulig å korrigere eller omberegne oppgaver som er innrapportert i løsningen.
 
ELSÆR tilbyr en funksjon for å laste opp filer fra egne regnskapssystemer.
Hvordan du registrerer og sender inn dine oppgaver, er nærmere beskrevet i brukermanualen til ELSÆR. Oppdatert versjon av brukermanualen er alltid tilgjengelig fra systemet.
 
 
Når du har sendt inn en avgiftsoppgave vil du få en kvittering med et KID-nummer som skal benyttes ved betaling.
 
Kontakt den tollregionen du tilhører for ytterligere informasjon.