A a a+
Avsluttede høringer:

Høring – forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift

Oppdatert: 13.05.2013
Saksnummer: 2013/24293

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.


De foreslåtte endringene innebærer blant en mindre justering i ordlyden i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 og en endring av forskrift om omregistreringsavgift knyttet til bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering. 

Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer foreligger innen 15. april 2013. Den enkelte høringsinstans bes vurdere oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til tad@toll.no eller pr post til Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo.

 

Høringssvar:

Advokatforeningen820 KB 

BIL250 KB 

FAD415 KB 

Justisdepartementet389 KB 

KNA267 KB 

LO219 KB 

NAF26 KB 

Riksadvokaten301 KB 

Samferdselsdepartementet391 KB 

Skattedirektoratet340 KB 

Statens Innkrevingssentral502 KB 

Statens Vegvesen - vegdirektoratet1,2 MB 

Statistisk Sentralbyrå23 KB 

Tollregion Nord-Norge113 KB 

Tollregion Oslo og Akershus367 KB 

Tollregion Vest-Norge379 KB 

Tollregion Øst-Norge325 KB 

Oppsummering:

Høringsoppsummering8,3 MB