A a a+
 

Siste endringer

DatoSynkendeOverskriftKommentarStatusSaksnr
22.07.2014Approved Exporters22.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
22.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
22.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
22.07.2014§ 9-3 Individuelle tollnedsettelser på l22.07.14: Statens landbruksforvaltning erstattet mOppdatert 
22.07.2014Tollsatser og deklarering av bearbeidede22.07.14: Statens landbruksforvaltning erstattet mOppdatert 
21.07.2014Meldeplikt for fartøy - varsling 24 time21.07.14: Endret med oppdatert brukerdokumentasjonOppdatert2014/51374
18.07.2014Driftsavbrudd på TVINN og TET/NCTS18.07.14: Oppdatert Oppdatert 
17.07.2014Regulations to the Act on Customs Duties Oppdatert 
16.07.2014Approved Exporters22.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
16.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
16.07.2014Telephone numbers, addresses and opening16.07.14: Updated Oppdatert 
16.07.2014Import of recreational boats7/16/2014:  Updated. The boat engine tax was Oppdatert 
16.07.2014Innførsel av fritidsbåt16.07.2014: Oppdatert i forbindelse med at båtmotoOppdatert 
10.07.2014Approved Exporters22.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
10.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
09.07.2014§ 16-10 Tilleggstoll08.07.14: Oppdatert på punktet om hvem som kan ileOppdatert 
09.07.2014§ 16-10 Tilleggstoll08.07.14: Oppdatert på punktet om hvem som kan ileOppdatert 
07.07.2014Høring - Tolltariffen 2015 Oppdatert 
07.07.2014Forskningsavgift07.07.2014: innholdet er oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Forskningsavgift07.07.2014: innholdet er oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Dyr07.07.2014: oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Handelsavtaler gir tollfrihetInnholdet oppdatert 04.07.2014 Oppdatert 
07.07.2014Kommende frihandelsavtaleroppdatert 04.07.14 Oppdatert 
07.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
07.07.2014Kommende frihandelsavtaleroppdatert 04.07.14 Oppdatert 
07.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
07.07.2014Approved Exporters22.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
07.07.2014Høring - Tolltariffen 2015 Oppdatert 
03.07.2014Største beslag i Norge, første halvår 20 Oppdatert 
03.07.2014Mineralske produkter - kort om avgiften15.01.2014 Teksten er gjennomgått og satsene oppdaOppdatert 
03.07.2014Alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemb13.01.2014 Satsene er oppdatert og teksten gjennomOppdatert 
03.07.2014Alkohol og drikkevareemballasje - kort o13.01.14  Satsene er oppdaterte og teksten gjOppdatert 
02.07.2014Meldeplikt for fartøy - varsling 24 time21.07.14: Endret med oppdatert brukerdokumentasjonNy2014/51374
01.07.2014Russland utestenges ikke fra TIR-ordning Oppdatert2013/115404-11
01.07.2014Alcohol and tobacco quotas Oppdatert 
01.07.2014Tollfri kvote for personer på reise01.07.14 Endret tekst som følge av kvoteendringer Oppdatert 
30.06.2014Alkohol- og tobakkskvote Oppdatert 
30.06.2014Rentesatser for skatte- og avgiftskrav30.06.14 Oversikt over rentesatsene er oppdatert. Oppdatert 
30.06.2014Russland utestenges fra TIR-ordningen 1. [Utgått]Russiske tollmyndigheter har forlenget avtalen tilOppdatert2013/115404-10
30.06.2014Avgifter på mineralske produkter 2014 - Endringer i forhold til rundskriv nr 11/2014 S: seOppdatert 
30.06.2014Avgift på alkoholfrie drikkevarer - hist03.07.13: Oppdatert med 2. utgave fra 1. juli 2013Oppdatert 
30.06.2014Avgift på alkoholfrie drikkevarer 2014 -Endringer i forhold til rundskriv nr. 4/2014 S: SeOppdatert 
30.06.2014Avgift på alkohol - historikk Oppdatert 
30.06.2014Avgift på alkohol 2014 - 2. utgaveEndringer i forhold til rundskriv nr 1/2014 S: se Oppdatert 
30.06.2014Avgift på alkohol 2014 - 2. utgaveEndringer i forhold til rundskriv nr 1/2014 S: se Oppdatert 
27.06.2014Approved Exporters22.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
27.06.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 22.07.2014 Oppdatert2013/28490
27.06.2014Driftsavbrudd på TVINN og TET/NCTS18.07.14: Oppdatert Oppdatert 
26.06.2014Offentlig høring – forslag til endringer Oppdatert2013/72021
26.06.2014Endring av særavgiftsforskriften – CO2-a Ny2013/102589
25.06.2014K. G. Puntervold AS - miljøavgift på dr Ny2014/50605
25.06.2014Avvikling av avgift på båtmotorer – Vedt Ny2014/44246
25.06.2014Ringnes AS - miljøavgift på drikkevare Ny2014/50615
25.06.2014Plastretur AS - miljøavgift på drikkevar Ny2014/50598
25.06.2014Norsk Returkartong AS - retursystem for  Ny2014/50588
25.06.2014Norsk Returkartong AS - miljøavgift på d Ny2014/50590
25.06.2014Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkev Ny2014/50592
25.06.2014Norsk Metallgjenvinning AS - miljøavgift Ny2014/50618
25.06.2014Norsk Glassgjenvinning AS - miljøavgift  Ny2014/50601
25.06.2014Bryggeri- og Drikkevareforeininga AS - m Ny2014/50586
1