A a a+
 

Siste endringer

DatoSynkendeOverskriftKommentarStatusSaksnr
29.07.2014Piratkopier ved innførselRettet fra fem til ti dager. Oppdatert 
29.07.2014Rettighethavers rolle når tollvesenet ho29.07.2014 Rette fra fem til ti virkedager i andreOppdatert 
28.07.2014Transittering - temahefte 01.07.13: Kroatia er blitt medlem av EU, og eOppdatert 
25.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
25.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
25.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
25.07.2014Driftsavbrudd på TVINN og TET/NCTS25.07.14: Oppdatert Oppdatert 
24.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
24.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
22.07.2014§ 9-3 Individuelle tollnedsettelser på l22.07.14: Statens landbruksforvaltning erstattet mOppdatert 
22.07.2014Tollsatser og deklarering av bearbeidede22.07.14: Statens landbruksforvaltning erstattet mOppdatert 
21.07.2014Meldeplikt for fartøy - varsling 24 time21.07.14: Endret med oppdatert brukerdokumentasjonOppdatert2014/51374
18.07.2014Driftsavbrudd på TVINN og TET/NCTS25.07.14: Oppdatert Oppdatert 
17.07.2014Regulations to the Act on Customs Duties Oppdatert 
16.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
16.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
16.07.2014Telephone numbers, addresses and opening16.07.14: Updated Oppdatert 
16.07.2014Import of recreational boats7/16/2014:  Updated. The boat engine tax was Oppdatert 
16.07.2014Innførsel av fritidsbåt16.07.2014: Oppdatert i forbindelse med at båtmotoOppdatert 
10.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
10.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
09.07.2014§ 16-10 Tilleggstoll08.07.14: Oppdatert på punktet om hvem som kan ileOppdatert 
09.07.2014§ 16-10 Tilleggstoll08.07.14: Oppdatert på punktet om hvem som kan ileOppdatert 
07.07.2014Høring - Tolltariffen 2015 Oppdatert 
07.07.2014Forskningsavgift07.07.2014: innholdet er oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Forskningsavgift07.07.2014: innholdet er oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Dyr07.07.2014: oppdatert Oppdatert 
07.07.2014Handelsavtaler gir tollfrihetInnholdet oppdatert 04.07.2014 Oppdatert 
07.07.2014Kommende frihandelsavtaleroppdatert 04.07.14 Oppdatert 
07.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
07.07.2014Kommende frihandelsavtaleroppdatert 04.07.14 Oppdatert 
07.07.2014Godkjent eksportørListe oppdatert 25.07.2014 Oppdatert2013/28490
07.07.2014Approved Exporters25.07.2014: list updated Oppdatert2013/28940
07.07.2014Høring - Tolltariffen 2015 Oppdatert 
03.07.2014Største beslag i Norge, første halvår 20 Oppdatert 
03.07.2014Mineralske produkter - kort om avgiften15.01.2014 Teksten er gjennomgått og satsene oppdaOppdatert 
03.07.2014Alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemb13.01.2014 Satsene er oppdatert og teksten gjennomOppdatert 
03.07.2014Alkohol og drikkevareemballasje - kort o13.01.14  Satsene er oppdaterte og teksten gjOppdatert 
02.07.2014Meldeplikt for fartøy - varsling 24 time21.07.14: Endret med oppdatert brukerdokumentasjonNy2014/51374
1