A a a+
 

Kalkulator: statusendring av kjøretøy (ombygging)

Beregningsgrunnlag
  1.  
  2.  
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i engangsavgift når kjøretøyet forandrer avgiftsmessig status. Endring av et kjøretøys avgiftsmessig status betyr at kjøretøyet blir avgiftspliktig, kommer inn under en annen avgiftsgruppe eller at kjøretøyets motor får høyere effekt eller slagvolum.
 

Har du et bruktimportert kjøretøy som ble registrert i Norge før 1. januar 2014?

Da blir ikke avgiften riktig beregnet i denne kalkulatoren. Ta kontakt med Tollvesenets infosenter på telefon 03012.
  
Les mer om:
Vennligst rett disse før du kontrollerer skjemaet igjen.