A a a+
 

Rundskriv - Gyldig


 
DatoSynkendeOverskriftSaksnummer
11.04.2014Flere lettelser vedrørende erstatningssertifikater i det norske GSP-systemet 2013/79985
04.04.2014Engangsavgiften - fastsettelse av motorvogners alder - motorvogner som er 30 år eller eldr2014/29276
14.03.2014Certificate of Origin2011/15217
11.03.2014Tollvesenets attestasjon av varesertifikat EUR.1 ved utførsel av brukte motorkjøretøyer2008/01327
10.03.2014Test av elektronisk omberegning for programvareleverandører2014/20164
04.03.2014Engangsavgift - alternativ metode for beregning av bruksfradrag2013/119715
03.03.2014Nedlastingsfiler på toll.no2014/18016
28.02.2014Nye/reviderte prosedyrekoder fra og med 1. april 20142013/107359
24.02.2014Miljøgebyr på dekk- Norsk Dekkretur AS2013/89229
31.01.2014Engangsavgift – avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrerte privatlån2013/06120
29.01.2014Attestasjon av varesertifikat EUR.1 ved utførsel av produkter fra havet2001/02822-1
21.01.2014NOx-avgift - tilbakebetaling som følge av dom i Høyesterett2013/39662
14.01.2014Verdigrenser på reisegods og småsendinger2012/01188
08.01.2014NOx-avgift - avgiftssubjekt for utslipp fra flyttbare innretninger2013/39662
08.01.2014Midlertidigforskriften endret fra 1. januar 20142013/38711
02.01.2014Skipsrapportering – varsel om endring av meldingstidspunkt, meldingsinnhold og rapporterin2013/122199
19.12.2013Klassifisering av jakttroféer2013/45668
19.12.2013Elektronisk omberegning i TVINN2013/119290
18.12.2013Engangsavgift - nye bestemmelser ved statusendring og bruktimport av motorvogner 2013/21064
16.12.2013Budsjettet for 2014 – feil i Stortingets vedtak om engangsavgift2013/42932-12
16.12.2013Innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland under det norske GSP-s2011/13577
16.12.2013Innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet2009/02828
16.12.2013Tollkvotetildeling for stiklinger, blomstrende potteplaneter, grønne potteplanter og gress2010/10350
16.12.2013Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet2009/003349
16.12.2013Innførsel av kjøtt av storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet2012/87316
13.12.2013Transittering - Autorisert avsenders bruk av forenklet prosedyre2013/119477
05.12.2013Kommentarer til tolltariffen 20142013/24522
05.12.2013Endringer i Transitteringskonvensjonen - Vedtak 2/20132013/116399
02.12.2013Russland utestenges ikke fra TIR-ordningen 1.desember 20132013/115404-9
27.11.2013Transittering - motverdier av 1 euro gjeldende fra 1. januar 20142013/99459
20.11.2013Kontroll ved innførsel av kjøkkenredskaper av melamin og polyamid fra Kina og Hong Kong2011/26128-1
11.10.2013Ny knapp og oftere lagring i ELSÆR2013/46087-3
04.10.2013Endringer i Transitteringskonvensjonen - Felleskomiteens vedtak 1/20132013/66922
30.09.2013Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift2013/95482-2
30.09.2013Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift2013/95482-1
24.09.2013Dårlig datakvalitet på transitteringsdeklarasjonen2013/94261
21.08.2013Handel med truede arter - sjekkliste for CITES 20132013/62795
09.07.2013Norsk Metallgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av 2013/65200
09.07.2013Bryggeri- og Drikkevareforeininga AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om red2013/65244
09.07.2013Askim Frukt- og Bærpresseri AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon2013/65235
09.07.2013Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift 2013/65162
09.07.2013Ringnes AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift 2013/65144
09.07.2013K. G. Puntervold AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift2013/65215
27.06.2013Vrakpantavgiften økes fra 1. juli 20132013/69331
26.06.2013SAS Norge (Inflight Service Norway AS) - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om r2013/65199
26.06.2013Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift 2013/65143
26.06.2013Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner2013/68428
26.06.2013Norsk Glassgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av a2013/65206
26.06.2013Norsk Returkartong AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgif2013/65166
24.06.2013NCTS-leveranse i produksjon2013/66663
1 2 3 4 5 6 7

Vis utgåtte