A a a+
Veiledere:

Innførselsveileder

Denne veilederen er utarbeidet for å lette arbeidet med tolldeklarering ved innførsel. Veilederen gir en oversikt over bestemmelser som importører eller andre som innfører en vare bør kjenne til for å kunne foreta en korrekt deklarering.
Bestemmelser som bare har betydning i helt spesielle tilfeller er ikke tatt med og veilederen er derfor ikke uttømmende.

Innholdsfortegnelse

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement