A a a+
 

Kalkulator: omregistreringsavgift

Beregningsgrunnlag  
  1.  
  2.  
  3.  
Kalkulatoren gir deg svar på hva du må betale i omregistreringsavgift ved eierskifte av bil eller annet kjøretøy. Du betaler avgiften når Statens vegvesen registrerer den nye eieren i det sentrale motorvognregisteret. 
 

Elbil

Elbiler behandles i denne sammenhengen som andre kjøretøy. Omregistreringsavgiften er uavhengig av drivstofftype.

 
Vennligst rett følgende feil: