A a a+
Toppmeny:

Om Tollvesenet

Tollvesenet skal:
- motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer.
- sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter.

Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Tollvesenet er organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning
bestående av seks tollregioner.

Tollvesenet ledes av toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Det er 1 974 ansatte i etaten (per 1. januar 2014).

Kontakt oss

Presentasjoner

På grensen - et magasin fra Tollvesenet

Kort om tema

Veiledere

Kurs for næringslivet

Rapporter

Utlysning

Beslagsstatistikk


toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse
Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement