A a a+
Kjøretøy

Omregistreringsavgift

Oppdatert: 02.01.2014
Omregistreringsavgift er en avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret. Kjøretøyet må tidligere ha vært registrert i Norge.

Tollvesenet har ansvaret for å kreve inn omregistreringsavgiften, men registreringen og det praktiske rundt dette skjer hos Statens vegvesen.

Fra og med 1. januar 2014 skal det ikke betales omregistreringsavgift for kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller høyere.
 

Hva koster omregistreringen?

eller se
 
Statens vegvesen har en SMS tjeneste som gir deg omregistreringsavgiften
basert på bilnummeret, se: www.vegvesen.no/sms.
 

Betalt for mye?

Dersom Statens vegvesen har sendt deg et brev om at du har betalt for høy omregistreringsavgift og har et beløp tilgode, må du sende krav om tilbakebetaling til Tollregion Oslo og Akershus:
- på e-post: oslo@toll.no
- eller brev: Tollregion Oslo og Akershus, Pb 8122, 0032 OSLO.
 
Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.
 
Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen, det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.
 

Slik omregistrerer du et kjøretøy:

 1. Selger leverer  eller sender inn melding om eierskifte (salgsmelding) til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.
 2. Betaling av omregistreringsavgiften:
  Gjør en av delene:
  - Etter at Statens vegvesen har mottatt salgsmeldingen sender de den nye eieren Tollvesenets giro for betaling av omregistreringsavgift. Ved å benytte KID-nummeret på denne fakturaen vil trafikkstasjonen automatisk få melding om at avgiften er betalt. Det kan ta fra 2 til 14 dager før innbetalingen er registrert innbetalt på Tollvesenets konto avhengig av betalingsform.
  - Dersom omregistreringen må foretas umiddelbart kan betaling foretas med bankkort på trafikkstasjonen Det er også mulig å hente en giro på trafikkstasjonen. Hvis du velger å betale med denne giroen, må du i etterkant av betalingen fremlegge gyldig kvittering til trafikkstasjonen på at avgiften er betalt.
 3. Nytt vognkort fra Statens vegvesen:
  Når innbetalingen er registrert innbetalt og alle nødvendige forhold er i orden (EU-kontroll, forsikring og lignende), vil trafikkstasjonen fullføre omregistreringen og utstede vognkortet til ny eier.

Finn salgsmeldingsskjema på www.vegvesen.no

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående særlig gjelder privatpersoner.

Bilforhandlere bør benytte Vegdirektoratets online registreringssystem Autoreg, se www.vegvesen.no.

Avgiftsfritak

På nærmere bestemte vilkår kan det blant annet gis fritak ved omregistrering av kjøretøy
 • mellom ektefeller
 • mellom foreldre og barn ved arv
 • som har vært registrert i mer enn 30 år
 • ved heving/omlevering av kjøp
 • som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre
 • ved fusjon mellom aksjeselskaper
 • som har en tillatt totalvekt på 7 500 kg eller høyere
 
Har du spørsmål om omregistreringsavgift kan du kontakte oss på tlf. 22 86 02 00. 

Spørsmål og svar

Jeg har tatt ut skilsmisse. Må jeg betale avgift om jeg skal overta bilen fra min tidligere ektefelle?
Nei, omregistrering til ektefelle skjer avgiftsfritt også dersom det skjer i forbindelse med separasjon eller skillsmisse.Ta med dokumentasjon om ekteskapsforholdet til trafikkstasjonen som da foretar omregistreringen avgiftsfritt.
Jeg ønsker å overføre bilen til min samboer. Må det betales avgift ved en slik omregistrering?
Ja. Samboere og ektefeller er ikke likestilte i regelverket, og det er ikke et eget fritak for samboere.
 
Må jeg betale omregistreringsavgift hvis jeg bygger om bilen?
Nei. Omregistreringsavgiften skal bare betales ved eierskifte.
 1. Var informasjonen nyttig?


Bilnøkkel. Illustrasjon til omregistreringsavgift. Foto: Tollvesenet

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement