A a a+
Kjøretøy

Elbil

Oppdatert: 29.11.2013

Import og registrering

Elektrisk drevne biler er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift. Du må betale vrakpantavgift når bilen registreres første gang.
 
Les mer:

 

Årsavgift

Årsavgiften for elbiler er laveste sats. 
 
 

Eierskifte og omregistreringsavgift

Du må betale omregistreringsavgift ved registrering av ny eier i motorvognregisteret[?]. Når det gjelder denne avgiften skilles det ikke på drivstofftype. Avgiften beregnes ut fra kjøretøytype, for eksempel personbil, varebil.
 

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement