Skip to content

[Expired]Heroin - development in seizures

Seizures of heroin done by Norweigan Customs from 2011-2016.

Heroin beslaglagt av Tolletaten (i kilo) 2011-2016.
Heroin seizures in kilo.

  

Antall beslag av heroin gjort av Tolletaten 2011-2016.
Heroin seizures in number.