Gå til innhold

Disse fordelene gir AEO-status

AEO er en internasjonalt anerkjent status og som AEO-autorisert vil du bli ansett som en trygg samarbeidspartner.

Det kan gi et fortrinn i kontakt med nye samarbeidspartnere som ikke har kjennskap til foretaket fra før. AEO-status gir også Tolletaten mulighet til å gi deg som AEO-autorisert foretak følgende fordeler knyttet til forhåndsvarsling

  • varsel når en sending er utvalgt til kontroll som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko
  • mulighet for å avgi forhåndsvarsel i form av ordinær tolldeklarasjon ved utførsel
  • færre kontroller (fysisk og dokumentkontroller) enn ikke-autoriserte foretak
  • prioritet hvis en sending velges ut til kontroll som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko
  • mulighet til på anmodning å velge kontrollsted dersom en forsendelse velges ut til kontroll, som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko

I tillegg til de direkte fordelene, ligger det også muligheter for indirekte fordeler. Eksempler på dette er: 

  • et bevis for gode rutiner
  • gjennomgått sikkerhetsnivået og sikkerhetsrutiner på en helhetlig måte
  • bedre integrering av sikkerhetsrutiner på ulike områder
  • økt bevissthet om sikkerhet på alle nivåer i foretaket
  • nyttiggjort eksisterende sikkerhetssertifiseringer eller en forenkling i dokumentasjon av sikkerhetsrutiner som kreves i andre sertifiseringer