Gå til innhold

Samarbeid med næringslivet

Digitaliseringen innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser. 

Vi har en løpende dialog med næringslivet der vi sammen finner forståelse for hvordan våre endringer vil virke inn på rutiner, arbeidsoppgaver og prioritering hos bedriftene. Speditører, transportører og de som importerer og eksporter varer vil ha behov for informasjon om hvordan digitoll påvirker deres arbeidsprosesser.

Dersom du har spørsmål til Tolletaten, ta kontakt via vårt kontaktskjema eller telefon: 22 86 03 12.