Gå til innhold

Samarbeid med næringslivet

Digitaliseringen innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser. 

Vi har en løpende dialog med næringslivet der vi sammen finner forståelse for hvordan våre endringer vil virke inn på rutiner, arbeidsoppgaver og prioritering hos bedriftene. Speditører, transportører og de som importerer og eksporter varer vil ha behov for informasjon om hvordan digitoll påvirker deres arbeidsprosesser.

Hvis du har spørsmål til Tolletaten, ta kontakt via vårt kontaktskjema eller telefon:
22 86
03 12.
  

Informasjon til norsk næringslivs underleverandører/samarbeidspartnere

For å understøtte omleggingen til Digitoll har Tolletaten utformet et brev for at bransjen skal kunne vise til et offentlig skriv. Leverandører ute i Europa, som er vant til å sende varen først og informasjonen etterpå, må nå kunne formidle rett informasjon til de norske selskapene. Å dele lenke til et offisielt brev fra Tolletaten, vil forklare dem de nye kravene til deklarering senest ved grensepassering.

Vi håper dette vil bidra til at vi lykkes med å nå frem til varemottakere, leverandører og transportører i utlandet og skape en fremdrift i arbeidet.

Brevet finnes på norsk og engelsk.

Tolletaten vil dele det i sine internasjonale fora også.