Gå til innhold

Hva må din bedrift gjøre?

Bedriftens rutiner og system må tilpasses nytt regelverk og nye systemløsninger.

Dersom du benytter en systemleverandør, ta kontakt med dem og diskutere hva som må på plass for at din bedrift kan ta i bruk digitoll. Dersom du ikke bruker en systemleverandør i dag, kan vareeier selv også koble seg opp til tjenestene ved å gjøre tilpasninger i eget fagsystem.