Gå til innhold

Hva skjer fremover?

Tolletaten har over tid hatt dialog med flere av de berørte aktørene i næringslivet om hvordan en omlegging til digital informasjonsangivelse før eller ved grensepassering best mulig bør gjennomføres. Høring 1 hadde frist 1 november. Der mottok vi flere innspill der aktørene viser til utfordringer med tidsplanen for utfasing av direktekjøringsordningen. Høring 2 sendes ut i mai 2023. Direktekjøringsordningen avvikles mars 2025 for alle transportmåter, og digital melde- og opplysningsplikt blir innført for alle transportmåter.

Digitoll betyr at alle informasjonsplikter om grensekryssende vareførsel skal gjennomføres digitalt, før eller senest ved ankomst til grensen. Digitoll er tilgjengelig for bruk allerede nå, og effektiviserer grensepasseringen, men i løpet av mars 2025 gjøres den altså til hovedregelen.

Digitoll/deklarasjonsplikten og avvikling av direktekjøringsordningen

1. januar 2023

 • Nytt tollregelverk trådte i kraft.
 • Hovedregelen er da at det er krav til at alle varer skal underlegges en tollprosedyre og at det skal sendes inn en deklarasjon før eller senest ved grensepassering.
 • I en overgangsperiode, frem til mars 2025, vil direktekjøring fortsatt være mulig uten at varen deklareres før eller ved grensepassering. Varer deklareres innen 10 dager etter passering.

Mars 2025

 • Direktekjøringsordningen avvikles for alle transportmåter. Krav om digital melde- og opplysning for alle transportmåter.

  Den nye reviderte innføringsplanen gir næringslivet nærmere to år på de nødvendige omstillingene til at direktekjøringsordningen er avviklet. Likevel ønsker Tolletaten at bedrifter kobler seg på Digitoll-løsningen så snart de har mulighet. Det vil gi tid til å tilpasse interne rutiner og innhente erfaringer i egen verdikjede. Digitoll/melde og opplysning er nå frivillig og er allerede tilgjengelig for vegtransport over de største grensepasseringsstedene (Svinesund og Ørje) og vil tilgjengeliggjøres på øvrige grensesteder for vegtransport utover i 2023. Du kan se detaljert utrullingsplan for ferge, fly, sjø og jernbane her.

Om digital melde- og opplysningsplikt

Systemstøtte for digital innsending og behandling av melde- og opplysningsinformasjon er åpnet for:

Vei

 • 9. november 2022
  • Svinesund
  • Ørje
 • 31. mai 2023
  • Åsnes
  • Østby
  • Vauldalen
  • Helligskogen
  • Bjørnfjell
 • 19 juni 2023
  • Polmak
  • Neiden
  • Junkerdalen
 • Oktober 2023
  • Finske og svenske tollsteder

Ferge

Digitoll er tilgjengelig for godskjøretøy med fører (ikke løstraller):

 • 21. mars 2023
  • Larvik
  • Oslo
  • Sandefjord
  • Langesund
  • Kristiansand
 • 2. mai 2023
  • Stavanger
  • Bergen

Flyfrakt

Digitoll blir tilgjengelig for all flyfrakt:

 • 1. oktober 2023

Sjø og jernbane

Digitoll blir tilgjengelig for all trafikk på sjø og jernbane:

 • 30. juni 2024

Utførsel

 • I 2025 kommer Digitoll for utførsel 

 

Om forhåndsvarsel fra tredjeland (ICS2)

 • 1. mars 2023:
  Kravene til elektronisk forhåndsvarsling i importkontrollsystemet ICS2 utvides (ICS2 fase 2). Transportører må forhåndsvarsle alle varer som fraktes via lufttransport fra tredjeland, det vil si land utenfor sikkerhetssonen bestående av EU, Norge og Sveits sine tollområder. Dette omfatter både post-, ekspress- og stykkgodsforsendelser, og det er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst. Ved behov er det mulig å søke om gradvis tilkobling til ICS2 i en overgangsperiode fra 01.03.2023 frem til 02.10.2023. For å knytte deg opp til løsningen be din systemleverandør/IT avdeling å koble deg på. For utviklere gå videre til «Teknisk informasjon»

 • 1. mars 2024:
  Krav til forhåndsvarsling i ICS2 før lasting for sjø, vei og jernbane (ICS2 fase 3)

Illustrasjon som viser utrulling av ICS2