Gå til innhold

Hjelp til utfylling av utførselsdeklarasjon

Her finner du hjelpetekster for utfylling av en utførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon).

Hjelpeteksten kommer opp i et eget vindu når du trykker på de ulike feltene i skjemaet

ImageMap 1 Deklarasjon 2 Avsender/eksportør 3 Blanketter 5 Vareposter 6 Antall kolli 7 Referansenummer 8 Mottaker 14 Deklarant/representant 17 Bestemmelsesland 17a Kode bestemmelsesland 19 Containere 20 Leveringsvilkår 21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering 22 Fakturert valuta og totalbeløp 23 Omregningskurs 24 Transaksjonstype 25 Transportmåte ved grensen 28 Finansielle opplysninger og bankdata 29 Utpasserings- /innpasseringstollsted 30 Varenes lagringssted 31 Kolli og varebeskrivelse 32 Varepost nummer 33 Varenummer 34 Varens opprinnelses-/produksjonsfylke 35 Bruttovekt 36 Preferanse 37 Prosedyre 38 Nettovekt 41 Mengde i annen enhet 43 VF kode 44 Tilleggsopplysninger/fremlagte dokumenter/sertifikater og autorisasjoner 46 Statistisk verdi 47 Beregning av avgifter 48 Kontonummer for tollkreditt 49 Lagerkode/godsnummer 54 Sted og dato