Gå til innhold

Ekspressklarering

Tolletaten har under utprøving en digital og automatisert grensepasseringsløsning som innebærer at godskjøretøy normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Løsningen har vært i produksjon i en pilot på Ørje tollsted siden høsten 2018. I september 2020 ble piloten utvidet til Svinesund.

Tolletaten arbeider for at all informasjon om alt gods skal sendes oss digitalt før det ankommer landet. Det vil etter hvert komme krav om deklarasjon før gods legges fysisk på lager. Direktekjøringsordningen vil fases ut. Den nye ekspressløsningen er fremtidens digitale grensepassering og gir en utmerket mulighet til å starte digitaliseringsprosessen.

 Les mer om Tolletatens digitaliseringsløft.