Gå til innhold

Dette er ekspressklarering

Ekspressklarering* er en etablert løsning som innebærer at godskjøretøy normalt ikke trenger å stoppe på grensen fordi all informasjon er sendt inn og behandlet før grensepassering.

Tolletaten har utviklet en manifestløsning, der informasjon om varer og transportmiddel sendes inn og behandles av Tolletaten før kjøretøyet ankommer grensen. 

Illustrasjon

All relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn elektronisk før transporten ankommer grensen. Dette gjelder:

  • manifestdata om kjøretøy og gods
  • deklarasjonsdata om gods
  • eventuelle underlagsdokumenter

Etter at informasjonen er innsendt, vil den bli behandlet og risikovurdert av Tolletaten før transporten ankommer grensen. Hver transport gis en intern status (kun synlig for toller).

Ved innkjøring til rød sone på tollområdet blir transportens kjennemerker lest av et kamera. Sjåføren får et lyssignal som viser om han skal stoppe eller ikke.

  • ved grønt lys kan han kjøre rett gjennom tollområdet uten å stoppe
  • ved rødt lys må han stoppe kjøretøyet og henvende seg i ekspedisjonen på samme måte som i dag 

Ved utkjøring fra tollområdet blir transportens kjennemerker lest på nytt av et kamera.

Varene frigjøres automatisk ved utkjøring.

 

* Begrepet Ekspressklarering benyttes i stedet for Ekspressfortolling, siden løsningen er utvidet til å dekke flere prosedyrer enn fortolling på grensen.