Gå til innhold

Slik kan du starte med ekspressklarering

Tolletaten har under utprøving en digital og automatisert grensepasseringsløsning som innebærer at godskjøretøy normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Løsningen er per i dag i produksjon på Ørje og Svinesund tollsted. 

Tolletaten arbeider for at all informasjon om alt gods skal sendes oss digitalt før det ankommer landet. Det vil etter hvert komme krav om deklarasjon før gods legges fysisk på lager. Direktekjøringsordningen vil fases ut.

Ved å delta i piloten får du en utmerket mulighet til å starte digitaliseringsprosessen, samt tidlig erfaring med fremtidens digitale grensepassering.