Gå til innhold

Deklarering mot annen ekspedisjonsenhet

Du kan få tillatelse til å deklarere i TVINN mot en annen ekspedisjonsenhet enn den som er innvilget i den opprinnelige bevillingen. En slik bevilling vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Benytt denne lenken når du skal søke om deklarering mot en annen ekspedisjonsenhet

https://www.toll.no/kontaktskjema

I søknaden må det fremgå

  • Begrunnelse for ønsket/ behovet for å deklarere mot en annen ekspedisjonsenhet
  • Hvor stort trafikkgrunnlag du forventer
  • Hvilke ekspedisjonsenheter du vil deklarere mot.

Tollmyndighetene kan gi tillatelse dersom

  • det er et trafikkmessig grunnlag for det

eller

  • i tilfeller hvor det er behov for direktefortolling.

Tillatelsen blir gitt som en selvstendig bevilling i tillegg til den ordinære TVINN-tillatelsen. Denne vil bli underlagt de samme sanksjons- og endringsbestemmelser som den ordinære tillatelsen.