Gå til innhold

Deklarering mot annen ekspedisjonsenhet

Du kan få tillatelse til å deklarere i TVINN mot en annen ekspedisjonsenhet enn den som er innvilget i den opprinnelige bevillingen. En slik bevilling vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Benytt denne lenken når du skal søke om deklarering mot en annen ekspedisjonsenhet

https://www.toll.no/kontaktskjema

I søknaden må det fremgå

  • Begrunnelse for ønsket/ behovet for å deklarere mot en annen ekspedisjonsenhet
  • Hvor stort trafikkgrunnlag du forventer
  • Hvilke ekspedisjonsenheter du vil deklarere mot.

Tollmyndighetene kan gi tillatelse dersom

  • det er et trafikkmessig grunnlag for det

eller

  • i tilfeller hvor det er behov for direktefortolling.

Tillatelsen blir gitt som en selvstendig bevilling i tillegg til den ordinære TVINN-tillatelsen. Denne vil bli underlagt de samme sanksjons- og endringsbestemmelser som den ordinære tillatelsen.