Gå til innhold

Direktefortollinger - ikke tollekspederte deklarasjoner - endring fra 1. mai

Henvendelser om deklarasjoner de første 14 dager etter deklarasjonsdato skal rettes til ekspedisjonsenheten hvor deklarering er foretatt. Etter 14 dager har Prosedyreseksjonen ansvaret for videre oppfølging.

Deklarasjoner eldre enn 14 dager som ikke har blitt tollekspedert, blir purret opp i TVINN med svarfrist. Dersom Tolletaten ikke mottar svar innen fristen vil deklarasjonen bli tollekspedert. Ved eventuelle dobbeltfortollinger skal det sendes inn elektronisk omberegning med typetilfelle 0021 (Fastsatt dobbelt).

Prosedyreseksjonen kan kontaktes på epost: prosedyre@toll.no

Ved brudd på regelverket vil sanksjonering bli vurdert.