Gå til innhold

Håndtering av statistiske masker i TVINN

Når en deklarasjon stoppes av statistiske masker i TVINN sendes deklarasjonen automatisk tilbake til deklaranten, som må undersøke om de deklarerte opplysningene er korrekte. De statistiske maskene gir en indikasjon på hva som kan være feil.

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk over Norges utenrikshandel på bakgrunn av opplysninger fra TVINN. For at denne statistikken skal bli riktig, er det avgjørende at det deklareres korrekte opplysninger i TVINN.

På grunnlag av eksisterende informasjon om utenrikshandelen lager SSB statistiske masker, som alle innførsels- og utførselsdeklarasjoner kontrolleres mot.

Når en deklarasjon fanges opp av en statistisk maske kan tilbakemeldingen til deklaranten se slik ut: 

  • Sjekk verdi mot vare/vekt. Gjelder varepostnr. X

Du må kontrollere deklarert varenummer på aktuell varepost mot deklarert vekt, da forholdet mellom varenummer og vekt er/ kan være feil. Vekten kan være for høy eller for lav. Dersom vekten er korrekt, kan varenummeret eller deklarert verdi være feil. Andre opplysninger i deklarasjonen kan også være avgjørende og du bør derfor foreta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

  • Sjekk      verdi mot vare/mengde. Gjelder varepostnr. X

Du må kontrollere det deklarerte varenummeret på aktuell varepost mot deklarert mengde i annen enhet, da forholdet mellom varenummer og mengde i annen enhet er/ kan være feil. Mengde i annen enhet kan være for høy eller for lav, eller det kan være deklarert feil mengdemål (f. eks. kubikkmeter istedenfor kvadratmeter). Dersom mengde i annen enhet er korrekt, kan varenummeret eller deklarert verdi være feil. Andre opplysninger i deklarasjonen kan også være avgjørende og du bør derfor foreta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

  • Sjekk forhold vekt/mengde. Gjelder varepostnr. X

Du må kontrollere deklarert vekt på den aktuelle vareposten mot mengde i annen enhet, da forholdet mellom vekt og mengde i annen enhet er/ kan være feil. Vekten kan være for høy eller for lav, eller det kan være deklarert feil mengdemål (f. eks. kubikkmeter istedenfor kvadratmeter). Dersom vekten er korrekt, kan mengde i annen enhet eller varenummeret være feil. Andre opplysninger i deklarasjonen kan også være avgjørende og du bør derfor foreta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

  • Sjekk kombinasjon vare/land. Gjelder varepostnr. X

Du må kontrollere deklarert opprinnelsesland på den aktuelle vareposten mot deklarert varenummer, da det er lite sannsynlig at  deklarert opprinnelsesland på varen er korrekt. Opprinnelsesland kan ofte være et annet enn avsenderlandet, og må kontrolleres mot dokumentasjonen som følger varen. Andre opplysninger i deklarasjonen kan også være avgjørende og du bør derfor foreta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

Når du har gjennomført de relevante stegene for kontroll av opplysningene i deklarasjonen, skal du sende korrigert versjon av deklarasjonen til TVINN ut fra følgende alternativer:

Alt 1: Deklarasjonen inneholdt feil

Du retter de deklarerte opplysningene og sender en korrigert versjon av deklarasjonen til Tolletaten.

Alt 2: Deklarasjonen inneholdt ingen feil

Finner du ingen feil, anmerker du dette i rubrikk 44 med kode TXT og tekst som inneholder opplysninger som bekrefter at ingen endring er foretatt (f.eks.: ”verdi, vekt og varenummer i henhold til faktura”). Du sender ny versjon av deklarasjonen til Tolletaten uten ytterligere rettelser.

Selv om du har mottatt en automatisert tilbakemelding om mulig statistiske feil, kan deklarasjonen fortsatt tas ut til dokumentkontroll eller fysisk kontroll når du sender korrigert versjon av deklarasjonen.

Vi minner om at du alltid plikter å oppgi korrekte opplysninger ved deklarering.