Gå til innhold

Slik søker du om TRK-nummer hos Tolletaten

Personer og bedrifter som innfører varer til Norge er avhengig av å på innførselstidspunktet ha et ID-nummer som deklareringssystemet TVINN kan bruke.

Disse må søke Tolletaten om et TRK-nummer

  • Personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig ID-nummer. Les mer om D-nummer hos Skatteetaten.
  • Personer som har norsk fødselsnummer eller D-nummer, men har meldt flytting fra Norge og er bosatt i utlandet.
  • Bedrifter som ikke har norsk organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret.

Hvordan søker du?

Ofte er det speditøren som, på vegne av deg eller din bedrift, søker om TRK. Fremgangsmåte, søknadsskjema og opplysninger om aktuelle nødvendige vedlegg, fremgår av søknadsskjemaet. Du må bruke ett skjema for hver person eller bedrift.