Gå til innhold

Informasjon til registrerte merverdiavgiftspliktige (gjelder de fleste næringsvirksomheter)

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra 2017 rapportere merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten. Her kan du finne mer informasjon om hva dette innebærer for virksomheter som er registrert i mva-registeret.

Deklarering av varer

Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene. Mva-registrerte virksomheter skal ikke deklarere mva ved selve innførselen.

Dette innebærer at innførselsmerverdiavgift er fjernet fra tolldeklarasjonen. Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen viser ikke lenger beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. TVINN kontrollerer automatisk hvorvidt virksomheten er mva-registrert. Eventuelle tolldeklarasjoner for mva-registrerte som inneholder mva-grunnlag eller merverdiavgift, vil bli avvist.

Hvordan finner du merverdiavgiftsgrunnlaget?

Virksomheter må selv sørge for å samle nødvendige opplysninger og dokumentasjon om for eksempel mva-grunnlag, for å beregne avgiften til Skatteetaten på mva-meldingen. Merverdiavgiftsgrunnlag og merverdiavgift er fra 2017 ikke lenger en del av tolldeklarasjonen for de mva-registrerte.

Som hovedregel vil merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvare statistisk verdi, rubrikk 46 i tolldeklarasjonen, pluss eventuell toll og avgifter.

Det finnes unntak. Disse unntakene er:

  • Ved gjeninnførsel av vare etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling
  • Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
  • Ved innførsel av tanntekniske produkter
  • Gjeninnførsel av vare etter reparasjon/gratis reparasjon

stat-verdi---tollverdi---mva-v8.pdfLes mer detaljert om forskjeller mellom tollverdi, statistisk verdi og merverdiavgiftsgrunnlag (pdf). (162 kB)

Få oversikt over tolldeklarasjonene

Tolletaten tilbyr en tolldeklarasjonsoversikt som tjeneste i Altinn. Formålet med løsningen er å gi alle virksomheter som er registrert i Enhetsregistret oversikt over egne tolldeklarasjoner.

Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten vil med dette få en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjoner tilhørende egen virksomhet. Det utarbeides én oversikt per kundenummer. Det er TVINN som er kilden til opplysningene i oversikten. Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig første virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel pr. epost fra Altinn.

Retting av feil på tolldeklarasjonen

Hvis du oppdager feil på tolldeklarasjonen, skal dette fortsatt meldes til Tolletaten. Hvis feilen gjelder for lite betalt mva på en tolldeklarasjon fra 2016 eller tidligere, skal også mva-beløpet i rubrikk 47 rettes opp.

Avgiftsoppgaven for den terminen tolldeklarasjonen tilhører, må også rettes. Dette gjelder saker av type «feil kunde», dobbeltfortollinger og andre feil.

Ordningen med elektronisk omberegning fortsetter – det vil si at man søker om endring av tolldeklarasjonene ved å levere en elektronisk omberegning (et forslag til en endringsdeklarasjon) i TVINN.

Endringer i merverdiavgiften skal føres i den nye mva-meldingen som skal leveres til Skatteetaten (gjelder for tolldeklarasjoner fra 2017 og senere).

Klage

Hvis du ønsker å klage på en tollekspedisjon, skal klage over feil grunnlagsdata (rubrikk 1-46), tollbeløp eller forskningsavgift, sendes til Tolletaten.

Klager som gjelder merverdiavgift må sendes til skattekontoret.

Hvis du ønsker å klage på begge forholdene (f.eks. varens klassifisering i rubrikk 33 og merverdiavgift), må du sende en klage til Tolletaten og en klage til skattekontoret.