Gå til innhold

Kurs for næringslivet

På grunn av covid-19 er alle våre kurs i 2020 avlyst. Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil åpne for påmeldinger så snart det er forsvarlig å gjennomføre kursene. Til orientering har Tolletaten omorgansiert fra 1. oktober 2020, og kurstilbudene vil nå bli administrert fra Brukerdialog v/Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen. 

Her finner du nytt organisasjonskart for Tolletaten

Her finner du oversikt over kursene sortert på dato.

Under finner du lenker til de forskjellige kursene som kan bli avholdt når situasjonen tillater det. Her kan du lese utdypende informasjon om innhold, krav til forkunnskaper, priser, påmelding, m.v.

Kursene holdes i lokalene til Tolletatens Kompetansesenter i Grensesvingen 26 på Helsfyr og varer i en eller to dager. Det er løpende påmelding.

Tilpassede kurs

Tolletaten kan tilpasse kurs for virksomheter etter deres ønsker og behov. Ta kontakt for nærmere informasjon og prisoverslag.

E-post: kurs@toll.no 
Lisbeth Angeltveit, telefon 902 46 860.