Gå til innhold

Kurs for næringslivet

På grunn av covid-19 er alle våre fysiske kurs avlyst. Vi har imidlertid begynt å arrangere digitale kurs på Teams, og håper at dette kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte. Inntil videre vil disse kursene være gratis. Til orientering har Tolletaten omorganisert fra 1. oktober 2020, og kurstilbudene vil nå bli administrert fra Brukerdialog v/Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen. 

Under finner du lenker til de forskjellige kursene som kan bli avholdt når situasjonen tillater det. Her kan du lese utdypende informasjon om innhold, krav til forkunnskaper, påmelding, m.v.

Kursene holdes på Teams og varer i en eller to dager. Det er løpende påmelding.

Tilpassede kurs

Tolletaten kan tilpasse kurs for virksomheter etter deres ønsker og behov. Ta kontakt for nærmere informasjon og prisoverslag.

E-post: kurs@toll.no 
Lisbeth Angeltveit, telefon 902 46 860.