Gå til innhold

Piratkopier

Piratkopier er etterlikninger av produkter med et spesielt varemerke, design eller patent (immateriell rettighet). Det er ikke tillatt å innføre piratkopier for videresalg uten rettighetshavers tillatelse.

Den som innehar retten til salg/omsetning av varemerket, designet, eller patentet har en immateriell rettighet. Det betyr i praksis at piratkopier ikke kan innføres til Norge i næringsøyemed uten rettighetshaverens tillatelse.

Tolletaten kan på eget initiativ holde tilbake varer som mistenkes for å være piratkopier. Rettighetshaveren blir i slike tilfeller varslet om forholdet og har ti virkedager på å skaffe en midlertidig forføyning (kjennelse) fra Tingretten. Hvis ikke en midlertidig forføyning blir skaffet innen fristen, kan varene tillates innført – så sant det ikke mangler andre tillatelser eller lisenser for varen.

Rettighetshaver kan også henvende seg til Tolletaten for bistand til å avdekke piratkopier. Slike henvendelser kan meldes til Tolletaten på e-post post@toll.no.

Fant du det du lette etter?