Gå til innhold

Ekspedisjon av ferger

Her finner du retningslinjer for ekspedisjon av ferger.

Ankomst

Meldeplikt fartøy

Melding avgis elektronisk i SafeSeaNet Norway.

a. Egne transportenheter med gods

1. Transportenheter under en transitteringsprodedyre

Transportenhet Meldeplikt overfor Tolletaten Ekspedisjonsalternativer
Selvgående enheter (lastebiler, trekkvogn med trailer) Fører av det aktive transportmiddelet ved ilandkjøring (lastebilen, trekkvognen).
 1. Grensepasseringsattest i NCTS
  Skal registreres i alle tilfelles. Også når transitteringen fullføres eller legges inn på tollager (autorisert mottaker), på selve fergekaia.
 2. Fullføre transittering hos Tolletaten
  Kan gjøres hos Tolletaten ved innpassering.
  NB! Forutsetter at varene direktefortolles
Andre transportenheter (løshengere, trailere, flak, containere o.l.) Fartøysfører (fører av det aktive transportmiddelet)


2. Transportenheter som ikke er under en transitteringsprodedyre

Transportenhet Meldeplikt overfor Tolletaten Ekspedisjonsalternativer
Selvgående enheter (lastebiler, trekkvogn med trailer) Fører av det aktive transportmiddelet ved ilandkjøring (lastebilen, trekkvognen).
 1. Direktefortolling
  Varene utleveres mot ekspedisjon av innførselsdeklarasjon.
 2. Innlegg tollager på selve fergekaia
  Vareme godsregistreres og legges inn på tollageret.
 3. Forpassing
  Skal varene ut av terminalområdet, fordrer dette at det startes opp en forpassing.
Andre transportenheter (løshengere, trailere, flak, containere og lignende) Fartøysfører (fører av det aktive transportmiddelet)


b. Egne transportenheter uten gods

Disse kan fritt kjøre/transporteres i land på lik linje med om en tom lastebil kommer inn over landegrensen.


c. Dekklast (manifistert)

Meldeplikt overfor Tolletaten Ekspedisjonsalternativer
Fartøysfører (fører av det aktive transportmiddelet)
 1. Direktefortolling
  Varene utleveres mot ekspedisjon av innførselsdeklarasjon.
 2. Innlegg tollager på selve fergekaia
  Varene godsregistreres og legges inn på tollageret.
 3. Forpassing 
  Skal varene ut av terminalområdet, fordrer dette at det startes opp en forpassing.


d. Varer (utover reisendekvoten) som bringes med av reisende med fergen

Meldeplikt overfor Tolletaten Ekspedisjonsalternativer
Den reisende (på rød sone)
 1. Direktefortolling
  Varene utleveres mot ekspedisjon av innførselsdeklarasjon.
 2. Innlegg tollager på selve fergekaia
  Varene godsregistreres og legges inn på tollageret.
 3. Forpassing
  Skal varene ut av terminalområdet, fordrer dette at det startes opp en forpassing.

 

Avgang

a. Gods med ferdig ekspedert utførselsdeklarasjon

Tolletaten har gitt tillatelse til utførsel av varene og tillatelse til at de kan lastes om bord i/ på transportmiddelet som skal transportere varene ut av landet.
NB! Attest fra Tolletaten hvis dette kreves, jf tollforskriften § 4-23-2 (3)

b. Gods uten ekspedert utførselsdeklarasjon

Utførselsdeklarasjon må ekspederes av Tolletaten før tillates ut ført og de kan lasts om bord i/ på transportmiddelet som skal transportere varene ut av landet.

c. Transportmidler med transittering

Her skal varene være ekspedert på utførselsdeklarasjon før transittering er startet opp.
Det er således gitt tillatelse til ombordlasting og utførsel fra Tolletaten side.