Gå til innhold

SafeSeaNet-Norway – Customs Notification

Skipsagenter eller andre som rapporterer skipsanløp til Tolletaten på fartøysførers vegne, plikter å avgi elektronisk melding via SafeSeaNet Norway.  I SafeSeaNet-portalen (SSN) er det en egen arkfane merket «Customs». Denne må aktiveres for å avgi melding til Tolletaten.

For å avgi skipsmelding til Tolletaten må brukertilgang i SSN opprettes. BrukerID og passord lages ved pålogging til SSN og autoriseres av Kystverket.

For spørsmål om brukernavn/passord eller spørsmål av teknisk karakter – kontakt Kystverket, se www.kystverket.no.

Du kan også kontakte Kystverkets SSN support på e-post: support.ssnn@kystverket.no

Har foretaket allerede tilgang?

Mer informasjon?

For mer informasjon om tilgang til SafeSeaNet, og meldepliktbestemmelser for fartøy, ta kontakt med Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Kontakt oss