Gå til innhold

Konsentrerte melkeproteiner

Produkter som inneholder mer enn 85 vektprosent proteiner kan føres under posisjon 35.04.
Posisjon 35.04 (som bl.a. omfatter "andre proteiner og deres derivater") skal innbefatte konsentrerte melkeproteiner som inneholder mer enn 85 vektprosent proteiner, beregnet av tørrstoffet.
   
Dersom slike produkter har et proteininnhold som er 85 vektprosent eller mindre, klassifiseres de som regel i posisjon 04.04.
 
Posisjon 35.04 omfatter imidlertid ikke proteinkonsentrater som inneholder kakao eller andre smaksstoffer. Slike produkter klassifiseres f.eks. i posisjon 18.06 (med kakao) eller i varenummer 21.06.1009 med f.eks. vaniljesmak.