Gå til innhold

Regelverk ICS2

Regelverk tilknyttet ICS2 (Import Control System 2) er omtalt og regulert i følgende avtaler, lover og forskrifter.

Sikkerhetsavtalens forpliktelser

For næringslivet / private aktører gjelder tolloven og tollforskriften, spesielt dem som er nevnt i kapittel 2 i tollforskriften, samt vedlegg 2 til forskriften. 

Vareførselsforskriftens kapittel 2 og kapittel 7.

  • Vareførselsforskriften § 2-1-1 til 2-1-6 om forhåndsvarsling
  • Vareførselsforskriften §2-4-9 om meldeplikt for varer som forhåndsvarsles
  • Vareførselsforskriften § 7-7-1 til 7-7-9 om autoriserte foretak

 Minimumsdatasett ICS2

  • Redusert forhåndsvarsel ved flyfrakt i form av et minimumsdatasett skal leveres i ICS2 («Import Control System 2»).  
  • Kravene til hvilke opplysninger som skal inngå i minimumsdatasettet fremgår av vedlegg 2 til tollforskriften. 
    Datakrav til ICS2 (Annex B IA/DA): Vedlegg til forskrift