Gå til innhold

Utskrift fra EUs elektroniske eksportkontrollsystem (ECS)

Ved grensepassering inn til Norge er det Følgedokumentet fra NCTS som skal forevises, og ikke Følgedokumentet (EAD) fra ECS. 
EUs eksportkontrollsystem (ECS) er bygget på samme modell/format som NCTS. Utskriften fra ECS (eksport følgedokument og eventuelt en eksport vareliste) erstatter eksemplar 3 av Enhetsdokumentet. Malen for utskrift av eksport følgedokumentet inneholder kun de nødvendige rubrikkene for eksport. Rubrikkene på Enhetsdokumentet som ikke berører eksport er slettet.
Slik ser du forskjell på Følgedokumentet (NCTS/TAD) og Følgedokumentet (ECS/EAD):
 
  • ECS følgedokumentet har, på samme måten som et NCTS Følgedokument, også bokstavene ”MRN” foran ekspedisjons-/id nummeret (18 siffer). Det nest siste sifferet vil fra Tyskland være bokstaven ”E” for eksport (eks. MRN 06DE880100003333E1) fra Østerrike vil bokstaven ”E” være 11 siffer i ekspedisjons-/id nummeret (MRN 06AT100500ENOJBG59).
  • Margen på venstre siden kan fra noen land inneholde bokstaven ”A” og f.eks. teksten ”Ausfuhrbegleitdokument” eller ”Export Accompanying Document”.
  • Rubrikk 1 på ECS følgedokumentet vil inneholde relevante koder i kolonne 1 og 2. Kolonne 3, som er forbeholdt transittering, vil ikke være utfylt.
  • Rubrikkene 50,51, 52 og 53 finnes kun på følgedokumentet i NCTS. 
 
EUs eksportdokument har skapt forvirring både hos Tolletaten og næringslivet, da det er forsøkt registrert både grensepassering og ankomst i NCTS på et dokument som viser seg å ikke være en transitteringsdeklarasjon.