Gå til innhold

Utskrift av følgedokument fra NCTS

Følgedokumentet skal ikke skrives ut før autorisert avsender/hovedansvarlig har mottatt melding IE29 (transittering frigitt) fra Tolletaten.

Ved bruk av normal prosedyre ser vi at flere autoriserte avsendere/hovedansvarlige i Norge har skrevet ut ”Følgedokument” etter at de har mottatt IE28 (MRN), men før transitteringen er frigitt.

Det er ikke i henhold til regelverket og har skapt en del problemer, særlig i utlandet, da flere av disse følgedokumentene har blitt brukt som et originaldokument for transittering til tross for at transitteringen ikke er frigitt av Tolletaten.

Det er anledning å skrive ut et dokument etter tildeling av MRN, men dokumentet skal da kun inneholde MRN, avgangstollsted og hovedansvarlig, dvs. den informasjonen som gis tilbake fra Tolletaten i IE28 (MRN tildelt), og ikke den som er deklarert i IE15 (deklarasjonsdata) fra autorisert avsender/hovedansvarlig.

Med en slik utskrift kan sjåføren melde seg for deklarert avgangstollsted og få ut originalt følgedokument.