Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

feilmeldinger-22.03.2023.pdfFeilmeldinger 22.03.2023.pdf (79 kB)

feilmeldinger-22.03.2023.xlsxFeilmeldinger 22.03.2023.xlsx (26 kB)

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til tollrepresentant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.