Gå til innhold

Flytte til Norge

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale toll og avgifter hvis

 • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
 • du har eiet eller besittet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge
 • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge

For å få toll- og avgiftsfritak må du innføre innboet ditt innen rimelig tid etter flyttingen. Hva som er rimelig tid vil variere i hver enkelt sak, men innførselen må skje i forbindelse med flyttingen. For fritidsbåter eier innfører ved flytting til Norge, er fristen for innførselen av båten senest ett år etter eierens innreise, se nedenfor.

Gjenstandene må være til personlig bruk. Bortsett fra for båt, er det ingen spesifikke  frister for hvor lenge du må beholde gjenstandene før du kan selge dem uten at toll- og avgiftsfritaket faller bort.

Du må levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Hvis du ikke kan være tilstede ved tollbehandlingen, må du sørge for at den som frakter varene for deg, kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er levert og riktig fylt ut.

For å forenkle tollbehandlingen, må du lage en innholdsfortegnelse over flyttegodset ditt. Den bør ikke være detaljert. Eksempel er

 • Eske 1 – Klær
 • Eske 2 – Kjøkkenutstyr
 • Eske 3 – Leketøy
 • 1 Sofa
 • 1 TV

Verdien av flyttegodset har ingen betydning for fritaket. Fritaket gjelder også for merverdiavgift.

Noen varer har spesielle innførselsregler

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.
 • Fritidsbåt kan du innføre tollfritt på visse vilkår. Les mer om innførsel av båt.
 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.
 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre. Les mer om innførsel av mat på mattilsynet.no.
 • Alkohol og tobakk er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Hvis du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvoter som andre reisende. Les om alkohol- og tobakkskvote.
 • Våpen. Du må ha tillatelse fra politiet. Les mer på politi.no.
 • Planter. Det er restriksjoner ved innførsel av planter. Les mer på mattilsynet.no.
 • Dyr. Du må kontakte Mattilsynet for å sjekke hvilke restriksjoner som gjelder (for eksempel krav til kjæledyrpass og vaksiner). Les mer på mattilsynet.no.

Regelverk