Gå til innhold

Krigen i Ukraina og import- og eksportrestriksjoner

Norge har sluttet seg til en rekke av sanksjonene som EU har innført i forbindelse med krigen i Ukraina. Dette påvirker deg som handler med Russland, Belarus (Hviterussland) og noen deler av Ukraina. Dette gjelder også privatpersoner og reisende.

Regjeringen har innført flere restriksjoner for handel med Russland. For deg som privatperson innebærer det at det er lagt begrensninger på hva slags varer du kan eksportere til, eller importere fra Russland. 

Eksportforbud til Russland

Regjeringen har innført flere restriksjoner for handel med Russland. For deg som privatperson innebærer det at det er lagt begrensninger på hva slags varer du kan eksportere til Russland

Importforbud fra Russland

Regjeringen har innført flere restriksjoner for handel med Russland. For deg som privatperson innebærer det at det er lagt begrensninger på hva slags varer du kan importere fra Russland.

Regler særlig rettet mot næringsliv og kommersielle aktører

Her finner du forenklet og oppdatert informasjon om innstramminger i import- og eksportkontrollregelverket mot Russland og Belarus.