Gå til innhold

Fortolle varen selv

Du kan fortolle varer selv ved å møte opp på et tollkontor.

Meld fra til transportøren hvis du vil fortolle varen selv

Normalt vil transportøren som frakter varen, for eksempel Posten, fortolle varen for deg. Transportøren vil belaste deg med et fortollingsgebyr for denne tjenesten. Hvis du fortoller varen selv kan du unngå fortollingsgebyret til transportøren. I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen.

Hvis du vil fortolle varen selv, må du varsle transportøren om dette for å unngå at transportøren utfører fortollingen automatisk. Du må spørre nettbutikken hvilken transportør som frakter varen.

Hvordan fortolle selv

Du kan fortolle varen ved å møte opp på et tollkontor, hvor du vil få hjelp til fortollingen. Varen må være ankommet Norge og lagt inn på et tollager. Du har derfor ikke med deg varen på tollkontoret, da varen ligger på transportørens tollager.

Når du møter opp hos Tolletaten, må du ha med deg:

  • faktura (eller kvittering, kontoutskrift eller liknende som viser verdien)
  • fraktdokumenter (dette får du av transportøren som frakter varen)
  • ankomstmelding som viser at varen ligger på tollager (dette får du fra transportør/tollager)
  • eventuelle tillatelser eller lisenser hvis det er en restriksjon på varen. Les mer om restriksjoner.