Gå til innhold

Fortollingsgebyr

Når du handler varer på internett, må du vanligvis betale et gebyr for fortollingsjobben til den som frakter varen. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling transportøren tar.

Hvor mye du må betale varierer. Du må derfor kontakte transportøren (den som frakter varer for deg) for å få prisinformasjon. I de fleste tilfeller er Posten transportør. Prisen har ingen sammenheng med om det er toll på varen eller ikke.

Prisen for fortollingen kommer i tillegg til fraktkostnadene, og du som mottaker må betale for dette, selv om frakten allerede er betalt eller inkludert i prisen.

Kan jeg slippe å betale for fortollingen hvis jeg fortoller varene selv?

Ja, men ofte vil transportøren likevel kreve en pris for oppbevaring og ekspedisjon. Prisen kan i praksis være det samme som for å få fortollet varen. Du må forhøre deg med firmaet som transporterer varen, for eksempel Posten, om satsene. Tolletaten krever ikke betaling for fortolling av varer.

Ulike navn

Transportfirma og speditører kan ha ulike navn på denne typen fortollingspriser som for eksempel ”pris forenklet fortolling”, ”ekspedisjonsgebyr”, ”fortollingsgebyr”, ”tollagerkostnad”, ”administrasjonsgebyr”. Du må spørre transportøren om hva som er inkludert i de ulike prisene.