Gå til innhold

Handle fra nettbutikk som ikke er VOEC-registrert

Når du handler varer fra en utenlandsk nettbutikk/e-markedsplass som ikke er VOEC-registrert eller kjøper varer fra en privatperson i utlandet, må du i de fleste tilfeller betale importavgifter.

Hvis sendingens innkjøpspris inkludert fraktkostnadene er under 350 kroner, gjelder inntil videre en overgangsordning som gjør at du slipper å betale importavgifter. Les mer om denne ordningen her.

Når sendingens innkjøpspris inkludert fraktkostnadene er 350 kroner eller høyere, må du betale følgende

  • Merverdiavgift: For næringsmidler skal du betale merverdiavgift (moms/MVA) på 15 prosent og for andre varer 25 prosent. Du skal betale merverdiavgift selv om varen er tollavgiftsfri. Slik regner du ut merverdiavgiften.
  • For sendinger som er VOEC-registrerte, vil merverdiavgiften bli innkrevd ved betaling. Dette gjelder ikke for varer med verdi over NOK 3000, næringsmidler, varer med restriksjoner eller varer med andre avgifter. Les mer om VOEC-ordningen her.
  • Tollavgift: De fleste varer har ikke tollavgift. Forenklet sagt er det bare tollavgift på klær og matvarer/næringsmidler. Tollavgiftssatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget. Du kan se de ulike satsene i tolltariffen.
  • Særavgifter: I tillegg må det betales særavgifter for visse varer. Les mer om dette på Skatteetaten sine sider.
  • Pris for å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering: Den som frakter varen (i de fleste tilfeller Posten) tar seg som regel betalt for å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering (tidligere tollgebyr). Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar. 

Du må betale avgifter for varen uavhengig av om du kjøper den ny eller brukt.

Slik blir varen deklarert for prosedyren overgang til fri disponering

Når en vare blir sendt til Norge, skal den deklareres for prosedyren overgang til fri disponering før du kan ta varen i bruk. Dette innebærer utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell tollavgift eller andre avgifter.

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen for deg) vil ofte automatisk deklarere varesendingen for prosedyren prosedyren overgang til fri disponering for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten for deg.

Transportøren krever som regel betaling for lagringen og deklareringen. Transportørene kan ha ulike navn på dette.

Når betaler du avgiftene?

I noen tilfeller må du betale avgiftene til transportøren før du får utlevert varene. Andre ganger utleverer transportøren varene, og du får en regning i etterkant. Det varierer hvor lang tid transportøren bruker på deklarering, og du må spørre transportfirmaet du bruker om dette.

Som regel er varen deklarert for prosedyren overgang til fri disponering når du mottar den. I enkelte tilfeller får du likevel varen før dette er gjort. Står det på pakken at du ikke skal åpne den før den er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering, eller er du av andre grunner usikker på om du kan ta varen i bruk, kan du ta kontakt med transportfirmaet du har brukt.

Du kan deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering selv 

Du kan velge å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering selv. I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen. 

Hvis det er andre avgifter eller restriksjoner på varen, kan du ikke deklarere denne for prosedyren overgang til fri disponering på egenhånd. 

Tilbakebetaling av avgiftene hvis du bytter eller angrer

Det er mulig å få tilbakebetalt (refundert) avgifter på varer du ikke skal ha. Det er også mulig å få tilbakebetalt avgifter når det er gjort en feil ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering, og det er krevd opp for mye i avgifter. 

Forbud og restriksjoner

Noen varer er forbudt å importere av privatpersoner. Andre varer har restriksjoner knyttet til seg. Det betyr at det du må ha en spesiell tillatelse eller lisens for å importere varen. 

Mer om restriksjoner for slike varer finner du hos den myndigheten som er ansvarlig for regelverket. Eksempler på varer som har en restriksjon knyttet til seg (hvor du må sjekke regelverket): 

Du er ansvarlig for å følge reglene

Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene. Hvis det viser seg at du har bestilt varer som er forbudt i Norge, kan du bli straffeforfulgt. 

Bruk av fødselsnummer ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering 

Når du deklarerer en vare til Tolletaten, må du også oppgi fødselsnummeret ditt ved deklareringen. Hvis en annen deklarerer varene på vegne av deg (for eksempel transportøren, når du handler på utenlandske nettsider), trenger vedkommende fødselsnummeret ditt i deklareringen til Tolletaten. 

Du kan derfor bli bedt om å oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du handler i utenlandske nettbutikker. Hvis du ikke ønsker å oppgi fødselsnummeret til nettbutikken, kan du spørre nettbutikken om du kan oppgi nummeret direkte til transportøren hvis han har behov for det.