Gå til innhold

Slik søker du om tilbakebetaling

Her finner du blant annet informasjon om de forskjellige importavgiftene, hva Tolletaten kan tilbakebetale og hvordan du søker om tilbakebetaling.  

Du skal ikke søke om tilbakebetaling fra Tolletaten hvis din sending har blitt deklarert på samme deklarasjon som flere mottakere (tidligere samlefortolling),eller er en VOEC-sending hvor MVA er dobbelt belastet.  

Samlet deklarering av sendinger til flere mottakere og VOEC-sendinger 

Du skal ikke søke Tolletaten om tilbakebetaling hvis sendingen din er deklarert på samme deklarasjon som flere mottakere. Da skal du kontakte speditøren/transportselskapet som har deklarert sendingen din for deg. Deklarering av varer til flere mottakere på samme deklarasjon er en forenklet deklareringsmåte som gjelder for sendinger til privatpersoner der verdien inkludert frakt er mellom 350 og 3 000 kroner.

Du skal heller ikke søke Tolletaten om tilbakebetaling dersom du har blitt dobbelt belastet med MVA på varer du har kjøpt fra nettbutikker / e-markedsplasser som er registrert i VOEC-ordningen, som for eksempel eBay, Alibaba, AliExpress og Amazon. Da må du kontakte nettbutikken eller e-markedsplassen for tilbakebetaling.

Les utfyllende om samlefortollinger og VOEC-sendinger og om hvem du skal kontakte for tilbakebetaling i slike tilfeller.

Hvis din sending ikke er omfattet av den forenklede deklareringsmåten, eller ikke er en VOEC-sending hvor du har blitt belastet to ganger for MVA, kan du selv søke tolletaten om tilbakebetaling. Under finner du informasjon  om de forskjellige avgiftene og hva Tolletaten kan tilbakebetale. 

Tollavgift, særavgifter og merverdiavgift

Når du innfører varer fra utlandet, kan du betale både tollavgift, særavgift og merverdiavgift i tillegg til transportselskapets deklareringsgebyr. Hva du må betale i importavgifter, bestemmes av hva slags vare du innfører. Under forklarer vi hva avgiftstypene betyr og gir deg eksempler.

Tollavgift

Dette er en skatt/avgift på noen varetyper ved import. Satsene blir bestemt i Tolltariffen. I korthet er det kun tollavgift på klær, ferdige tekstilvarer som sengetøy, gardiner, håndklær, o.l. og på næringsmidler (mat og drikke). Alle andre varer er tollavgiftsfrie.

Særavgifter

Dette er en avgift som legges på bestemte varer ved innførsel, som for eksempel alkoholholdige drikkevarer, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje. Du finner en full oversikt over særavgiftene på Skatteetatens sider.

Merverdiavgift

Dette er en generell avgift du må betale når du importerer varer. Satsen er 25 % på alle varer med unntak av på næringsmidler, da er den 15 %.

Deklareringsgebyr

Dette er et gebyr som transportselskapet (f.eks. Posten, UPS, DHL, FedEx, TNT) tar for å deklarere sendingen for deg. Transportselskapene har forskjellige benevnelser på gebyret. Eksempler er «Pris fortolling», «Utleggsgebyr», «Fortollingsgebyr» og «Spedisjonsgebyr».

Hva kan Tolletaten tilbakebetale

Tolletaten kan i de fleste tilfeller tilbakebetale både tollavgift, særavgift og merverdiavgift. Vi kan imidlertid ikke tilbakebetale særavgift og merverdiavgift når du har returnert varen til selger. Da er det Skatteetaten du skal søke til.

Tolletaten tilbakebetaler aldri transportselskapenes deklareringsgebyr.

Eksempler

Eksempel 1

Du har kjøpt en jakke i utlandet og betalte både tollavgift og merverdiavgift ved importen. Det var imidlertid noe feil med jakken, og du har returnert den til selger.

For å få tilbake avgiftene du betalte, må du:

Eksempel 2

Du har kjøpt en mobiltelefon i utlandet. Mobiltelefoner og all annen elektronikk er tollfritt ved import, men du har betalt merverdiavgift. Telefonen sluttet å virke, så du har hevet kjøpet og returnert den til selger.

For å få tilbake avgiften du betalte, må du:

Eksempel 3

Du har fått en gavesending fra slekt i utlandet som inneholder både brus, leker og klær. Imidlertid gjorde avsender en feil og oppga for høy verdi på sendingen slik at den kom over fribeløpet på 1 000 kroner og ble deklarert for prosedyren overgang til fri disponering av transportselskapet. Sendingens riktige verdi er 500 kroner og dermed innenfor fribeløpsgrensen for gavesendinger.

For å få tilbake det du har betalt for mye i avgifter, må du

Beløpsgrense på 100 kroner

Tolletaten tilbakebetaler ikke beløp under 100 kroner.

Dokumentasjonskrav

Når du søker om tilbakebetaling, må du kunne dokumentere opplysningene i søknaden. Når du bruker vårt søknadsskjema, vil du få beskjed om hvilken dokumentasjon vi trenger for å behandle saken. Du må legge ved all dokumentasjon vi spør etter. Gjør du ikke det, vil vi ikke kunne behandle søknaden din, og du får den i retur.

Tidsfrister

Det er noen tidsfrister for hvor lenge det kan gå fra innførselen til du kan få avgifter tilbakebetalt. Du må søke innen tre år etter at varen har gått over til fri disponering hvis du mener avgiftene du har betalt er feil. Hvis varen er returnert, og du ønsker refusjon av tollavgift, må du søke innen tre år etter at varen er returnert. Varen kan ikke ha vært i Norge mer enn to år. Et godt råd er derfor å søke om tilbakebetaling så fort som mulig. 

Behandling av søknaden

Tolletaten vil behandle søknaden din og tilhørende dokumentasjon. Dersom Tolletaten er enig i at du har betalt for mye tollavgift, vil du få tilbakebetalt dette beløpet. Det er Skatteetaten som utbetaler beløpet.

Slik søker du

  1. Logg deg inn på skjemaet i Altinn 
  2. Du fyller inn opplysninger, legger ved nødvendige dokumenter og sender skjemaet via Altinn.
  3. Tolletaten registrerer saken.
  4. Du får automatisk et brev via e-Formidling eller til e-postadressen du har oppgitt. Her bekrefter Tolletaten at saken er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått.
  5. Etter litt saksbehandlingstid får du svar fra Tolletaten.

Gjelder ikke KvoteAppen

Skjemaet i Altinn gjelder ikke for tilbakebetaling av avgifter etter bruk av  KvoteAppen. Da må du bruke dette skjemaet: