Gå til innhold

Oslo tollsted

 Besøksadresse (kun for varelevering og avtalte besøk)
Grensesvingen 26
0661 Oslo

 Ekspedisjonssteder som er åpne for publikum

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss