Gå til innhold

Organisasjonskart for Tolletaten

Organisasjonskart for heile Tolletaten frå 1. mai 2022, med divisjonar og avdelingar. Enkelte avdelingar har også underliggjande seksjonar, sjå organisasjonskartet i pdf for fullstendig oversikt.

Organisasjonskart for Tolletaten
Organisasjonskart for Tolletaten