Gå til innhold

Utvikling i beslag 2013–2018

Oversikt over talet på beslag totalt og talet på narkotikabeslag totalt dei siste seks åra (2013–2018).

Antall beslag gjort av Tolletaten 2013-2018.

Antall narkotikabeslag totalt gjort av Tolletaten 2013-2018.