Gå til innhold

Sigarettar - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av sigarettar dei siste seks åra (2013–2018).

Stk sigaretter beslaglagt av Tolletaten 2013-2018.

Tal på  beslag av sigarettar gjort av Tolletaten 2013-2018.