Gå til innhold

Tildelingsbrevet for Tolletaten 2020

Tildelingsbrevet frå Finansdepartementet til Tolletaten for 2020.

statsbudsjettet-2020---tolletaten---tildelingsbrev-2020-1.pdfFinansdepartementets tildelingsbrev til Tolletaten for 2020 (938 kB) 

Tolletaten sine tildelingsbrev for tidlegare år - regjeringen.no

Tolletaten er ei verksemd under Finansdepartementet. Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet stiller departementet løyvingane til rådvelde for underliggjande verksemder. Dette gjer departementet ved eit tildelingsbrev. 

I tildelingsbreva fastsett departementet mellom anna resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbreva er ein viktig del av departementet si styring av underliggjande verksemder.