Gå til innhold

Tildelingsbrevet for Tolletaten 2022

Tildelingsbrevet frå Finansdepartementet til Tolletaten for 2022.

2022-tolletaten-tildelingsbrev.pdfFinansdepartementets tildelingsbrev til Tolletaten for 2022  

Tolletaten sine tildelingsbrev for tidlegare år - regjeringen.no

Tolletaten er ei verksemd under Finansdepartementet. Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet stiller departementet løyvingane til rådvelde for underliggjande verksemder. Dette gjer departementet ved eit tildelingsbrev. 

I tildelingsbreva fastsett departementet mellom anna resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbreva er ein viktig del av departementet si styring av underliggjande verksemder.