Gå til innhold

Bøker

Du skal ikkje betale tollavgift eller meirverdiavgift på bøker til eige bruk.

Fritaket for meirverdiavgift gjeld som regel også:

  • aviser og tidsskrift
  • teikneseriar gjeve ut i bokform
  • songbøker
  • lydbøker som har same innhald som ei trykt bok
  • Fritaket gjeld ikkje for bøker som vert selde saman med ein anna type vare og som er ein del av ei felles vareeining

Eksempel

  • Du betalar meirverdiavgift for ei bok som du bestiller saman med ei t-skjorte som ei samla vare med felles pris
  • Du betalar ikkje meirverdiavgift dersom du bestiller ei bok samtidig med andre varer frå same nettbutikk, og der boka er bestilt uavhengig av dei andre varene

Det kan i enkelte tilfelle vere vanskeleg å vite kva som vert rekna som ei bok og ikkje.

Eksempel på kva som ikkje er ei bok