Gå til innhold

Reise med hest til og fra Norge

Hester som skal midlertidig ut av Norge

Skal du ha med hesten midlertidig til utlandet for trening, veterinærbehandling eller bedekning, må du deklarere den for midlertidig utførsel hos Tolletaten før du tar den med ut av landet. Når du kommer tilbake til Norge, må du stoppe på grensen og deklarere hesten som gjeninnført. Du skal betale åtte prosent tollavgift og 25 prosent merverdiavgift av samtlige kostnader påløpt i utlandet inkludert frakt. Er hesten ute av Norge i mer enn ett år, skal du betale tollavgift på 5 000 kroner pr. hest.

Kommer hesten fra et EU-land og du har gyldig dokumentasjon på at hesten har opprinnelse i EU, slipper du å betale tollavgift, men du må betale 25 prosent merverdiavgift.

Vær oppmerksom på at det kan være andre regler i landet du reiser til. Sjekk med landets myndigheter hvilke regler som gjelder.

Hester som ikke skal trenes, veterinærbehandles eller bedekkes

Hvis du skal ha med hesten din som reisegods til utlandet uten at den trenes, veterinærbehandles eller bedekkes, trenger du ikke å deklarere den ut av Norge. Du må ha med deg hestepass og gyldig helsesertifikat utstedt av Mattilsynet.

Vær oppmerksom på at det kan være andre regler i landet du reiser til. Sjekk med landets myndigheter hvilke regler som gjelder.

Når du tar med hesten din som reisegods tilbake trenger du ikke å deklarere den inn i Norge. Men ved grensepassering må du kjøre på rødt og uoppfordret vise frem hest og dokumenter (helsesertifikat og hestepass). 

Hester som skal midlertidig inn i Norge

Ønsker du å innføre hest til Norge, må du registrere deg hos Mattilsynet før innførselen.

Skal du ha med hest midlertidig inn i Norge, må du stille depositum eller annen sikkerhet for avgiftene. Du må deklarere hesten for Tolletaten på grensen.

Ved midlertidig innførsel av konkurransehester kan du benytte garanti fra Det norske travselskap, Norsk jockeyklubb, Norges rytterforbund eller Norsk islandshestforening som sikkerhet. Bruk av en slik garanti må du ha avklart med disse hestesportorganisasjonene før innførselen. Det er også mulig å bruke et ATA-carnet som sikkerhet.

Ordinær innførsel av hest

Ønsker du å innføre hest til Norge, må du registrere deg hos Mattilsynet før innførselen.

Ved ordinær innførsel av hest til Norge, skal du betale 5 000 kroner pr. hest i tollavgift og 25 prosent merverdiavgift. Kommer hesten fra et EU-land og du har gyldig dokumentasjon på at hesten har opprinnelse i EU, slipper du å betale tollavgift, men må betale 25 prosent merverdiavgift.

Turister

Som turist i Norge kan du ta med deg hesten din som reisegods under ferieoppholdet. Du må legge frem helsesertifikat og hestepass for Tolletaten ved innreisen.

Flytte til Norge med hest

Når du flytter til Norge fra utlandet, kan du ta med deg hesten din uten å betale tollavgift og merverdiavgift. Du må ha bodd i utlandet i minst ett år, og hesten må ha vært eiet og brukt av deg i utlandet før flyttingen. Fritaket gjelder ikke for hester i en næringsvirksomhet som flytter til Norge.

Du må uansett kontakte Mattilsynet for å få nødvendig tillatelse til å innføre hesten.

Ta kontakt med Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12 om du har ytterligere spørsmål.