Gå til innhold

Fiskekvote når du reiser fra Norge

Torskefiske. Istockphoto

Når du reiser ut av Norge kan du ta med deg 18 kilo fisk som er fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres. Du må ha fisket fisken selv.

Turistfiskebedriften må være registrert hos Fiskeridirektoratet.

Kvoten gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av Norge.

 • Du som reiser må selv ta med deg fisken ved utreise.
 • Du kan ikke ta med fisk for andre som ikke reiser sammen med deg.
 • Troféfisk er en del av kvoten.
 • Kvoten kan tas ut av landet inntil to ganger per år
 • I kvoten inngår fisk og tillagede produkter som fiskefilet eller liknende
 • Gjelder all sport/fritidsfiske i Norge som ikke er næringsrettet

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk

Som nevnt over må du som turistfisker dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiskebedrift når du tar fisken ut av landet.

Tolletaten godtar faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet som er utstedt til navngitt person i reisefølget eller til hver enkelt. Videre må denne legitimasjonen inneholde:

 • Den registrerte turistfiskebedriftens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Navn på den eller de som har fisket i regi av bedriften
 • Tidsrommet for oppholdet
 • Antall personer oppholdet gjelder for

Tolletaten vil også kunne akseptere utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til bedriften at de har fisket. En slik utskrift må inneholde:

 • Bedriftens identitet
 • Hvem som har fisket
 • Hvor mye som er fisket

Du må skrive ut dokumentet før hjemreisen, og du må påse/sørge for at det blir stemplet og underskrevet av bedriften. Personene som er oppført i dokumentet må være med når fisken blir ført ut av landet. 

Unntak

 • Ferskvannsfisk, laks, ørret og røye som du utfører etter eget fiske.
 • Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende
 • Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel

Verdigrense

Du kan ikke utføre varer (inkludert fisk og fiskevarer) med verdi over NOK 5000 ,- per person uten at varene blir tolldeklarert før grensepassering. Du må selv sørge for at varene blir tolldeklarert. 

Informasjon fra Fiskeridirektoratet:

Dersom Tolletaten oppdager forsøk på å utføre fisk eller fiskevarer som overstiger det lovlige kvantum, vil all fisk bli beslaglagt og forholdet anmeldt til Politiet med påstand om inndragning. 

Fant du det du lette etter?