Gå til innhold

Kjøkkenredskaper av melamin eller polyamid

Kjøkkenredskaper produsert i Hong Kong og Kina som innføres fra et land utenfor EØS-området skal kontrolleres av Mattilsynet før varen kan tollbehandles.
 
Kjøkkenredskaper under varenummer 39.24.1002, fremstilt av melamin eller og polyamid eksportert fra eller produsert i Kina eller Hong Kong, skal forhåndsvarsles og grensekontrolleres i samsvar med Mattilsynets regelverk. Denne kontrollen skal gjøres før varene fortolles.

Ved fortolling skal erklæring attestert av Mattilsynet kunne fremvises for Tolletaten.